Geriatrisk avdelning

Geriatrisk avdelning – vårdplatser för äldre

En geriatrisk avdelning är en avdelning på ett sjukhus där man hanterar äldre personer och de sjukdomar som hänger ihop med mänskligt åldrande.

Det finns idag en mängd olika sorters geriatriska avdelningar som alla specialiserar sig på olika saker och i följande artikel kommer vi erbjuda en detaljerad guide till vad de sysslar med.

Vad är geriatrik?

Geriatrik är vård av sjukdomar förknippade till åldrande, exempelvis demenser och Alzheimers sjukdom, stroke och hjärtinfarkter, osv. Det är viktigt att notera att det gäller vård av sjukdomar vid hög ålder och att det inte rör sig om naturligt åldrande.

Vill du lära dig mer om geriatrik har vi täckt ämnet i flera omfattande artiklar och hänvisar dig till dem. Annars kan du fortsätta läsa och lära dig mer om geriatriska avdelningar.

Exempel på vård som erbjuds på en geriatrisk avdelning

Som du säkert förstår innefattar geriatrik olika sorters vård och därför finns det även olika sorters geriatriska avdelningar.

  • Daglig vård

Bland annat finns det geriatriska avdelningar som drivs i likhet med en vårdcentral där äldre personer kan komma för att få vardaglig vård eller för regelbundna läkarbesök.

  • Rehabilitering

En viktig del av geriatrisk vård är rehabilitering för äldre. Det kan röra sig om rehabilitering efter ett fall eller en olycka, som en del av återhämtningen efter en stroke eller rehabilitering efter ett kirurgiskt ingrepp.

  • Inläggning

Många av de geriatriska avdelningarna i vårt land har möjligheten att lägga in patienter som behöver vår dygnet runt. Ofta kommer dessa patienter från en akutmottagning eller på remiss från en vårdcentral.

  • Demenser

Demenser och demensvård är en central del av alla geriatriska avdelningar i Sverige. Ofta har man minnesmottagningar och kapacitet att utföra minnesutredningar för att diagnostisera patienter och utforma en vårdplan.

Utav alla sjukdomar som inkluderas inom geriatrisk vård är demens och Alzheimers vanligast förekommande.

  • Palliativ vård

I vissa fall ansvara geriatriska avdelningar även för palliativ vård men verksamheten varierar och kan se ut på olika sätt. En del avdelningar har kapaciteten att erbjuda hospisvård samt expertis inom palliativ vård för andra avdelningar på samma sjukhus. Andra geriatriska avdelningar har palliativa experter som ansvarar för att se över vården i livets slutskede inom kommunen.

Palliativ vård är tyvärr en del av mångas åldrande och därför även betydande del den geriatriska vården.

  • Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Många gånger faller även ASIH för äldre under den geriatriska avdelningens ansvar. Det innebär att de kan planera och utföra vård av patienter i deras eget hem baserat på deras vårdbehov.

  • Äldreboenden

Geriatriska avdelningar drivs i regel med nära anslutning till och samarbeten med kommunens äldreboenden. Till exempel skickar äldreboenden sina patienter till den geriatriska avdelningen när de behöver extra vård, och avdelningen kan skicka sina patienter till ett äldreboende när det behövs. Många gånger delar man även personal och det är inte ovanligt att den geriatriska avdelningen delar sina läkare med närliggande äldreboenden.

Sammanfattning

Geriatriska avdelningar är en viktig del av våra sjukhus där vård av äldre och åldrandets sjukdomar hanteras. På grund av geriatrikens stora omfattning har dess avdelningar kapaciteten att vårda ett stort antal sjukdomar och patienter, från demenssjuka och “vardagliga krämpor”, till rehabilitering och palliativ vård.

Vill du lära dig mer om geriatrisk vård hänvisar vi dig till våra heltäckande guider och är du en äldre person i behov av vård rekommenderar vi att du kontaktar din lokala geriatriska avdelning.

Lämna en kommentar