Särskilt Boende

Vad innebär ett särskilt boende för äldre?

När en person inte längre kan ta hand om sig själv på grund av ålder och sjukdomar får personer i regel flytta in på ett äldreboende. Är det bara åldern som spelar ett spratt är det ett vanligt äldreboende som gäller men i de fall där personen kräver extra omvårdnad och sjukvård eller är en fara för sig själv och andra är det ett särskilt boende som gäller.

Idag finns det uppskattningsvis 10 000 särskilda boenden i Sverige och nedan kan du lära dig mer om denna typen av äldreomsorg.

Vad är ett särskilt boende?

Termen särskilt boende är en samlingsbegrepp som inkluderar flera olika sorters boenden baserat på personens sjukdomstillstånd och behov. Man brukar utesluta “vanliga” äldreboenden från särskilda boende även om vissa som bor på äldreboenden också kan vara i behov av särskild vård.

Den vanligaste sortens särskilt boende är demensboenden för demenssjuka men alla som har ett stort omsorgsbehov kan kvalificera för en plats på ett särskilt boende. Exempelvis personer med funktionsnedsättningar.

I likhet med ett traditionellt äldreboende har varje de äldre ett eget rum eller en lägenhet som de hyr från kommunen och på grund av omständigheterna är dessa rum handikappanpassade. Utöver det har särskilda boende gemensamma utrymmen såsom en matsal, ett vardagsrum och uteplats där de boende kan vistas.

Ett särskilt boende har även personal på plats dygnet runt för att hjälpa till med allt från dagliga sysslor, toalettbesök, matlagning och sjukvård. Majoriteten av vården sköts av undersköterskor medan sjuksköterskor finns tillgängliga vid behov. Även läkare finns i regel tillgängliga men ofta delar de sin tid mellan flera boenden.

Tanken med ett särskilt boende är att de äldre ska få en möjlighet att leva ut sina sista dagar på ett så fridfullt vis som möjligt. Många gånger behövs ett särskilt boende också när den äldres sjukdomstillstånd nått en punkt där anhöriga inte längre kan hjälpa till med vården.

Vem kvalificerar för ett särskilt boende?

Som sagt kvalificerar alla som har ett särskilt hälso- och omvårdnadsbehov för en plats på ett särskilt boende och det är upp till kommunens biståndshandläggare att besluta om placering.

Om en person drabbats av demens utvärderas personens tillstånd innan han eller hon tilldelas en plats på ett lämpligt boenden. Demensboenden finns i ett par olika variationer beroende på hur sjuka de som bor där är.

Utöver det kan personer som haft en funktionsnedsättning både mental eller fysisk – antingen medfödd eller som uppstått senare i livet – innan de blev gamla också kvalificera för ett särskilt boende. I vissa fall flyttas personer som vistats på ett boende under en längre period till ett särskilt boende för äldre när han eller hon kommit upp i åren.

Kom bara ihåg att ett särskilt boende tilldelas de som kvalificerar för en plats enligt kommunen och att det inte är säkert att du beviljas en plats även om du själv eller en anhörig ansökt åt dig. 

Ansökan och kostnader

För att ansöka om en plats på ett särskilt boende kontaktar du den biståndshandläggare som ansvarar för din kommun eller din stadsdel. Därefter är det upp till denna att utvärdera personen i fråga och dess behov innan en plats på ett boende tilldelas.

I fall där den äldre inte är sjuk nog kan en plats på ett vanligt äldreboende tilldelas.

För personer som redan bor på ett äldreboende är det upp till det boendet att förmedla kontakten med anhöriga och kommunen vid behov av en flytt till ett särskilt boende. Liknande förhållanden gäller för hemtjänsten men vi pratar mer om det längre ner.

Vid ansökan har den äldre möjlighet att lämna önskemål på vart han eller hon vill bli placerad men det är inte säkert det går att följa önskemålen. Personen har även rätt att neka en placering.

Gällande kostnader är det upp till den äldre att betala hyra för rummet eller lägenheten till kommunen i fråga. Man behöver även betala för mat och vård. Däremot får man lova att inreda sin lägenhet med egna möbler och man betalar därför inte för inredning.

Kostnaderna skiljer sig mellan olika kommuner, boenden, vårdbehov och förutsättningar och det är därför viktigt att du granskar vad som gäller för just din situation.

Hemtjänst istället för särskilt boende

Många undrar om det är möjligt att få hemtjänst istället för plats på ett särskilt boende. Och även om det i vissa fall går bra är hemtjänst generellt sett inte ett substitut för ett särskilt boende.

För att kvalificera för ett särskilt boende måste personen i fråga har ett omsorgsbehov som är större än det hemtjänsten erbjuder.

Idag ansvarar hemtjänsten även för den del flyttar från hemmet till ett särskilt boende. Då en persons tillstånd har nått en punkt där hemtjänsten inte längre har resurser att hantera de eller om personen behöver översikt dygnet runt kan de kontakta kommun och anhöriga för att påbörja en flytt till ett särskilt boenden. 

Lämna en kommentar