Demensboende

Allt du behöver veta om demensboende

Om man drabbas av en demenssjukdom kan det vara svårt att bo kvar hemma och klara av att sköta hushållet. Det kan därför kännas skönt att veta att det finns demensboende att flytta till för den som drabbas. Det finns olika typer av demensboende, både permanenta boenden och så kallad växelvård, där man varierar mellan att hemmet och demensboendet. På boendet finns olika typer av vårdpersonal som ser efter den demenssjukas behov och ger rätt vård. Det finns både kommunala och privata demensboenden.

När behöver man flytta till demensboende?

Det skiljer sig från person till person. När det börjar bli en säkerhetsrisk för den demenssjuka personen att bo hemma, eller när anhöriga börja få svårt att vårda den sjuka, kan det vara dags att söka demensboende. Det är lätt att anhöriga får dåligt samvete i samband med flytt till demensboende, men att vårda en demenssjuk kan vara enormt påfrestande och svårt. Det är därför viktigt att som anhörig ställa sig frågan ”Varför gör jag det här och för vem?”. Tänk på att det oftast krävs en demensdiagnos och/eller ett beslut från en av kommunens biståndshandläggare för att få bo på ett demensboende.

Vilken typ av demensboende ska man välja?

Först behöver man bestämma vilken typ av demensboende som passar den sjuka personen bäst, ska det vara ett permanent boende eller växelvård? Växelvård kan vara ett bra alternativ att börja med. Ett vanligt upplägg vid växelvård är att den demenssjuka personen bor ett par veckor på boende och ett par veckor hemma. På så sätt får anhöriga både hjälp och avlastning. 

Hur söker man demensboende?

Plats på demensboende söks hos kommunen. I vissa kommuner blir man tilldelad ett boende medan i andra kan man söka mer fritt. Finns det möjlighet att välja kan det vara bra om boendet ligger i ett område den sjuka känner igen sig i.  Det kan även underlätta om boendet ligger nära vänner och anhöriga. Ta er tiden att besöka olika boenden, prata och ställ frågor till personalen. Har de specifika arbetssätt? Hur ser de dagliga rutinerna ut? Får du en bra känsla när du kliver in på boendet och pratar med personalen?

Trivsel

Att flytta till ett demensboende kan innebära en stor förändring för såväl den sjuke som anhöriga. Att helt plötsligt befinna sig i en ny miljö kan göra att tillståndet hos den sjuka ibland upplevs försämras den första tiden, men blir så småningom bättre igen. Det kan hända att den demenssjuka känner sig övergiven av sin anhöriga. Det är viktigt att ha en bra dialog med personalen på boendet för komma fram till hur ni främst hanterar den nya vardagen.

Ofta är det värdefullt att ta sig tiden att skriva ner vad den demenssjuka personen tycker om för musik, har för intressen och om olika vanor vid exempelvis måltider och hygien. Sådan information kan underlätta för personalen och bidra till ökad trivsel för den sjuka.

Hur ofta ska vi anhöriga besöka den sjuka?

Det finns naturligtvis inga regler för hur ofta eller sällan anhöriga får besöka den demenssjuka. Ett bra tips är att vara engagerad, hälsa på och delta i aktiviteter om boendet ordnar. Det är också viktigt att komma ihåg den personen som eventuellt blir lämnad kvar i hemmet, den demenssjukas respektive/sambo. Omställningen är stor även för den personen, som får en ny vardag utan sin livskamrat. Ofta glöms den personen bort eftersom allt fokus går till den som är sjuk. Den personen kan också må bra av att få besök eller bara ett samtal.

Personliga tillhörigheter

Till demensboendet får den sjuka ta med sina egna möbler och tillhörigheter. Det är bättre att inreda med befintliga möbler som den sjuka känner igen än att köpa allting nytt. Att vara omgiven av personliga föremål kan göra att personen känner sig mer som hemma. Det kan tillexempel handa om fotografier, tavlor och filtar. Ofta har den boende en egen liten lägenhet med badrum och kök eller pentry. Vid växelvård finns oftast inte samma möjligheter till att ta med personliga tillhörigheter såsom möbler.

Stöd för anhöriga

Behöver du som anhörig stöd när en närstående drabbas av en demenssjukdom eller stöd vid flytten till ett demensboende, vänd dig till din kommun. Det kan exempelvis handla om avlösning, ekonomisk ersättning eller anhörigstöd. 

Lämna en kommentar