Lungcancer Förlopp

Lungcancer – förlopp, behandling och symtom

Lungcancer är idag en mycket vanligt förekommande form av cancer som årligen skördar mer än 1 miljon liv världen över.

I Sverige drabbas många och sjukdomen representerar den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i landet. Generellt sett är lungcancer den dödligaste formen av cancer för män och den näst dödligast för kvinnor efter bröstcancer.

Beroendes på när lungcancern identifierats går det ibland att bota lungcancer men det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Ju längre cancern får möjlighet att utvecklas, desto högre är dödsrisken.

För att bättre förstå hur lungcancer fungerar har vi dedikerat denna guide till lungcancer förloppet och symptom.

Lungcancers utveckling

I likhet med all cancer orsakas lungcancer av okontrollerad celldelning i vävnaden inuti och omkring lungorna. Det finns ett par olika sorters cancer som man kan drabbas av i lungorna men sjukdomsförloppet är något de alla delar.

Som du säkert känner till är vissa sorters cancer mer aggressiva än andra och beroendes på vart de drabbar oss är somliga lättare att diagnostisera ändra.

Lungcancer har i regel ett långt förlopp och kan vara svårt att diagnostisera innan det är försent, därav det höga dödstalet. Faktum är att man kan ha cancer i lungorna i flera år innan det märks av och vid det laget är det ofta för sent att göra något.

I regel brukar man säga att så länge man endast har en tumör i lungorna kan man operera bort den och då finns det en chans att man överlever. Men så fort metastaser (dottertumörer) har börjat bildas minskar ens överlevnadschans drastiskt.

Genom att mäta hur stora tumörerna är kan man försöka beräkna hur långt gången sjukdomen är och hur länge patienten har kvar i livet. Tack vare det relativt långa sjukdomsförloppet kan man leva med lungcancer i flera år så länge den inte sprider sig till resten av kroppen.

Diagnostisering av lungcancer

Den vanligaste metoden för diagnostisering av lungcancer är röntgen då det snabbt ger en överblick över hur illa drabbade lungorna är. Idag upptäcks de flesta fallen av lungcancer av primärvården.

På grund av ospecifika symtom som vi diskuterar nedan är det tyvärr svårt att diagnostisera denna typen av cancer utan röntgen.

Lungcancer förlopp och symtom

Det vanligaste symtomet för lungcancer är hosta och rosslingar fast det kan dröja länge innan en patient börjar hosta. Problemet med hosta är dessutom att det är så ospecifikt att det ofta feldiagnostiseras som något annat.

Utöver det finns det en rad andra symtom som sträcker sig från blod i saliven efter hosta till smärtor och nervskador som kan orsaka heshet. I vissa fall påverkar lungcancern även blodtillförseln i luftvägarna vilket kan resultera i en svullen hals och andningssvårigheter.

I likhet med de flesta sjukdomar blir symptomen värre ju längre lungcancer förloppet utvecklas.

Som vi tidigare nämnde är lungcancer en sjukdom som utvecklas långsamt men om den inte upptäcks tidigt nog är den svårt att bota. Därför dör de flesta som drabbas av lungcancer förr eller senare.

Vill du lära dig mer om vård i livets slutskede och palliativ vård för cancersjuka har vi skrivit omfattande guider om det också och vi föreslår att du tar en titt på dem.

Orsaker bakom lungcancer

Det råder ingen tvivel om att rökning och tobaksprodukter är den största och vanligaste orsaken för lungcancer. Vissa studier menar på att man skulle kunna minska fallen med lungcancer med så mycket som 80% om man kunde förebygga och motverka rökning på en samhällsnivå.

Med det sagt kan även andra orsaker leda till lungcancer men det har i regel att göra med att man andats in skadliga ämnen och kemikalier.

Lämna en kommentar