Ålderdomshem

Ålderdomshem – allt du behöver känna till

Ålderdomshem ofta kallade äldreboenden är boende för personer som kommit upp i åldern och som av olika anledningar behöver hjälp med att klara av dagliga sysslor eller som har sjukdomstillstånd som därför är i behov av regelbunden uppsikt och omvårdnad.

Om du själv börjar känna att du behöver extra hjälp eller om du har en anhörig som du anser kan vara i behov av ett ålderdomshem har du säkerligen frågor om vad det är som gäller. Därför har vi satt ihop en snabb och enkel guide där vi besvarar dina frågor och försöker få rätsida på vad som gäller för äldreboenden.

Det finns ålderdomshem för alla

För det första vill vi klargöra att det finns ålderdomshem för alla som behöver det. Vissa äldreboenden är riktade till personer som av åldern blivit för svaga för att själva ta hand om sig och därför behöver hjälp med enklare sysslor, matlagning, städning, inhandling av matvaror, och så vidare.

På dessa ålderdomshem får de boende även möjlighet att umgås med andra som befinner sig i en liknande sits vilket ofta är uppskattat då det kan kännas ensamt att bli gammal för många.

Det finns även ålderdomshem med specialistfunktioner, framför allt hem som fokuserar på dem med demens. I regel delas dessa hem in i enklare demenser och de som har specialdemenser med specialbehov. Ålderdomshem för demenssjuka kallas för demenshem. 

Vad alla ålderdomshem har gemensamt är att det finns sjukvårdspersonal på plats dygnet runt och att de boenden erbjuds all den hjälp de behöver baserat utifrån varje persons egna förutsättningar. De äldre bor även själva, antingen i ett eget rum eller i en mindre lägenhet. Vissa ålderdomshem erbjuder även dubbelrum för par.

Utöver det finns det också alltid tillgång till delade utrymmen som kök, matsal, vardagsrum och uteplats. Många ålderdomshem har flera avdelningar där varje avdelning har delade utrymme samt utrymmen som delas av alla.

Tilläggningsvis finns det även äldreboenden för personer som haft en funktionsnedsättning redan innan de blivit äldre och som därför är i behov av extra stöd.

Med andra ord finns det ålderdomshem för alla oavsett bakgrund, förutsättningar och krav och för den som behöver det ska äldreboenden ses som en möjlighet och det är inte något att skämmas över.

Ålderdomshem eller hemtjänst?

Under de senaste åren har antalet äldreboenden i Sverige minskat då hemtjänsten ökat sin kapacitet och sina förmågor. Hemtjänsten är, som du säkert känner till, en tjänst där du som är äldre erbjuds möjligheten att på en regelbunden basis få hjälp med dagliga sysslor i ditt eget hem.

För många äldre är detta att föredra då vården och omsorgen sker i hemmet i stället för på ett särskilt boende och behöver man bara hjälp med enklare sysslor kan det vara fördelaktigt att förlita sig på hemtjänsten än ett äldreboende.

På vissa platser i Sverige finns det även servicehus som är en kombination av ett ålderdomshem och hemtjänsten. Här får de äldre ofta bo i mindre lägenheter där man har tillgång till personal vid behov. På så sätt uppmanas personerna till att försöka klara sig på egen hand i den utsträckning de kan. 

Vem ansvarar för ålderdomshem?

Äldrevården i Sverige styrs av två lagar, Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. I regel är det kommunen som ansvarar för ålderdomshem men det finns undantag där de istället drivs av landstinget. På somliga platser kan de även finnas tillgång till privata ålderdomshem.

På de ålderdomshem där sjukvården är extra krävande och läkare finns på plats tillhandahålls läkaren oftast av landstinget även om boendet drivs av kommunen.

Det kan med andra ord variera vem det är som drivet boendet. Vad som är viktigt att förstå är att du som äldre eller du som har en anhörig som börjar bli äldre har en laglig rätt till boende eller hemtjänst vid behov.

Få en plats på ett äldreboende

För att få en plats på ett ålderdomshem ska du kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för staden eller stadsdelen där personen bor, det gäller både om du vill ansöka för dig själv eller åt en anhörig.

Handläggaren kan därefter starta en utredning där kraven och behoven för den äldre utvärderas och bestäms så att personen kan erbjudas rätt vård. Naturligtvis finns det möjlighet att komma med förslag och önskemål men i slutändan beslutas vården av de två lagarna vi nämnde ovan samt baserat på de platser som är tillgängliga. Detta görs för att garantera att alla får den vård de behöver.

Eftersom ålderdomshem faller under olika aktörers ansvar beroendes på i vilken kommun du bor i är det viktigt att du själv tar reda på de exakta detaljerna. Med det sagt är processen oftast mycket snarlik och i de flesta fall kan du få ett boende inom så lite som tre månader. 

Lämna en kommentar