Vad Är Hospice

Vad är hospice? Här hittar du svaren på dina frågor

Trots att hospice är något många av oss kommer få uppleva under livet, antingen för att vi själva eller på grund av en anhörigs sjukdom, så är det något många undrar över.

Som om inte det var nog är den vård man får på hospice mycket känslig och det är ofta förknippat med sorg och smärta, därför är det många som oroar sig för hospice.

För att ge en så bra förklaring som möjligt av vad hospice är måste vi titta på ett par olika saker. Till att börja med tittar vi på hospice som en sorts vård också kallat palliativ vård, och därefter tar vi en titt på de vårdplatser som oftast kallas hospice.

Låt oss sätta igång.

Hospice och palliativ vård

Vad är hospice?

Hospice är en vårdform som erbjuds till personer som är döende och befinner sig i livets slutskede. Det är en unik vårdform där patientens integritet prioriteras och där vården till stor del fokuserar på symptom- och smärtlindring. En annan central del inom hospicevård är psykosocialt stöd för patienten och dess anhöriga.

När en person når en punkt i sitt sjukdomstillstånd där man inte längre svarar på botande behandling och smärtlindring istället blir det viktigaste fokuset sätts hospice in.

Även om hospice gärna används för att beskriva den vård som erbjuds i livets slutskede är det officiella namnet för den övergripande vård som erbjuds på hospice palliativ vård.

Palliativ vård anpassas efter varje enskild patient med målet att skapa en så trivsam och bekväm sista period i livet för patienten. Det är också viktigt att betona att en grundpelare inom hospice är att man betraktar döden som något normalt.

Vad är ett hospice?

Ordet hospice kan även används för de särskilda vårdplatser som tillägnats palliativ vård, man kan exempelvis “ligga på hospice”.

Dessa vårdplatser kan erbjuda imponerande sjukvård och vårdkapaciteten är hög då man måste kunna hantera allt från svåra demenser till aggressiv cancer. Samtidigt är inredning trivsam och man arbetar konstant med att skapa en så välkomnande och varm atmosfär som möjligt på hospice.

Något som också gör hospice unikt i jämförelse med annan vård är att anhöriga tillåts komma och gå som de vill. Det finns inga begränsningar på hur mycket du som patient får umgås med dina nära och kära och man uppmanas även till att ha familj som sover över om man vill.

Tanken är helt enkelt att alla på hospice, inklusive anhöriga, ska känna sig så lugna som möjligt så man kan fokusera på att ge patienten det stöd och den symtomlindring som behövs.

Hospice eller ASIH?

Det är alltid fördelaktigt när man kan erbjuda palliativ vård i någons hem då det ökar trivsamhet faktorn och går hand i hand med mål man har på hospice. Därför försöker man alltid erbjuda palliativ vård i patientens hem.

Denna sortens vård kallas för avancerad sjukvård i hemmet och inkluderas inte inom hospice även om vården är den samma. Däremot kan experter från hospice användas för att utvärdera sjukdomstillstånd och utforma en bra vårdplan för patienter som får ASIH.

Ta kontakt vid behov

Som vi tidigare nämnde är det många som har frågor och funderingar kring palliativ vård, hospice och livets slutskede och förhoppningsvis har vi kunnat svara på det mesta.

Skulle det vara så att du fortfarande har fler frågor hänvisar vi dig till alla guiderna och artiklarna vi skrivit på ämnet och du får gärna ta kontakt med oss för ytterligare hjälp.

Alternativ kan du kontakta ditt lokala hospice och det kontor som ansvara för palliativ vård i din region. Dessa kontor är ofta tillgängliga dygnet runt och står redo att hjälpa till och svara på frågor.

Lämna en kommentar